Záruka na prúty Orient Rods:

Kúpou akéhokoľvek prútu Orient Rods za plnú cenu, kupujúci získava 10-ročnú záruku. Zákazník má tiež záruku 10 rokov, ak je prút zakúpený počas obdobia oficiálnych zliav vyhlásených z akýchkoľvek oficiálnych zdrojov spoločnosti.

Záruka na všetky produkty Orient Rods:

Na všetky produkty Orient Rods, s výnimkou prútov, sa vzťahuje  záruka 2 roky od dátumu zakúpenia. 

Požiadavky na získanie záruky:

 • prút musí byť zaregistrovaný do 30. dní odo dňa zaplatenia;
 • uschovajte si záručný list a originálny prepravný obal;
 • kupujúci si musí uchovať: účet alebo faktúru, bankový doklad alebo snímku obrazovky prevodu peňazí z bankového účtu.

Podmienky:

 • kupujúci je plne zodpovedný za všetky prepravné náklady spojené so záručnou opravou a výmenou prútu.
 • Pre vrátenie tovaru musí kupujúci zaslať prút výrobcovi alebo predajcovi kompletne zmontovaný alebo so všetkými zlomenými časťami a musí byť čistý. Prút musí byť zabalený v pevnej krabici, ktorá ho chráni pri preprave. V opačnom prípade, ak pri prevzatí prútu zamestnanec spoločnosti uvidí poškodenie na obale a opraví ho úkonom v prepravnej službe, Orient Rods má právo odmietnuť záruku.
 • Všetky reklamácie týkajúce sa zlomenia alebo akejkoľvek závady, technickej alebo vonkajšej nekonzistentnosti prúta, prijíma a vyjadruje len oprávnený pracovník Orient Rods, ktorý vystaví aj príslušný reklamačný protokol a výsledky preskúšania. Kupujúci sa môže proti rozhodnutiu Orient Rods odvolať len na základe záverov potvrdených príslušným aktom od ktoréhokoľvek výrobcu istých výrobkov.
 • len zlomená časť prúta podlieha záručnej vymene.
 • Záruka môže byť stiahnutá alebo skrátená, ak kupujúci kúpil: testovací prút, alebo tovar ktorý nemá záručný list. Akékoľvek takéto obmedzenie alebo odstúpenie od záruky musí byť kupujúcemu oznámené, inak dostane záruku v plnej výške.
 • Na očka sa vzťahuje obmedzená záruka a ich platnosť končí dňom prevzatia prúta kupujúcim, čo znamená, že kupujúci prevzal produkt a očká sú nechýbné.

Záruka sa nevzťahuje:

 • Na zlomenia spôsobené poškodením prírezu alebo očiek pri preprave alebo nesprávnom skladovaní, s viditeľným porušením laku, povrchovej úpravy (uhlíková tkanina a pod.)
 • V prípade zmeny bez konzultácie s výrobcom konštrukčných prvkov prúta (typ očiek, usporiadanie očiek, veľkosť osadenia sedla navijaka, poloha a typ sedla navijaka a pod.).
 • Na polámané špičky feedrového prúta.
 • Pri poškodení spojovacích častí prútu.
 • Pri použití prútu mimo rybolovu. Napríklad na vrhacích dištančných turnajoch (castingoch), kde sú prúty vystavené extrémnemu zaťaženiu.